Postępowanie nr 07-MPP-2018 w sprawie organizacji i przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z egzaminami.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C, E do C i D + kursy na przewóz rzeczy i osób, dla 4 osób, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia oraz zorganizowanie i opłacenie dla w/w osób egzaminu w ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku lub Słupsku oraz egzaminu przed komisją egzaminacyjną sprawdzającą kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy powołaną przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyłoniony w postępowaniu 1. Wykonawca będzie zobowiązany:
a) przeprowadzić kurs umożliwiający przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy:

I część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Bytów, wraz z egzaminami.

II część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. E do C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

III część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C i C+E oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

IV część zamówienia
Kurs na prawo jazdy kat. E do C i ADR, dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C. oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Gdańsk, wraz z egzaminami

Termin składania ofert – do dnia 23-10-2018.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przygotować i złożyć swoją ofertę wraz z niezbędną dokumentacją znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności – pod tym ADRESEM.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu.