Rozstrzygnięcie postępowanie nr 06/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 06/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 06/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

TWIN MEDIA Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, cena: 3.700,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych brutto).

Na postępowanie złożono jeszcze jedna ofertę – na kwotę 10.830,00 zł brutto.

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI