Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Rozstrzygnięcie postępowanie nr 06/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 06/MPP/2019. Wybrani wykonawcy: W postępowaniu nr 06/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę: TWIN MEDIA Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, cena: 3.700,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych brutto). Na postępowanie złożono jeszcze jedna ofertę – na kwotę 10.830,00 zł brutto. Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI  … Czytaj więcej Rozstrzygnięcie postępowanie nr 06/MPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 06-MPP-2019

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na organizacji i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe nr 06-MPP-2019

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 05/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 05/MPP/2019. Wybrani wykonawcy: W postępowaniu nr 05/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę: TWIN MEDIA Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, cena: 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.  

Zapytanie ofertowe nr 05/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzaniu szkolenia pn. „Multimedia w dydaktyce” wymiarze 16 godzin, dla 2 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Multimedia w dydaktyce”).… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe nr 05/MPP/2019

Rozstrzygniecie postępowania nr 04/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 04/MPP/2019. Wybrani wykonawcy: W postępowaniu nr 04/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 29.01.2019, cena: 9.590,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych). Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

Rozstrzygnięcie postępowań nr: 2/MPP/2019 oraz 3/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców w ramach postępowań nr 02/MPP/2019 oraz 03/MPP/2019. Wybrani wykonawcy: W postępowaniu nr 02/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 26.01.2019 godz. 13:30, cena: 9.350,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych brutto). Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI. W postępowaniu… Czytaj więcej Rozstrzygnięcie postępowań nr: 2/MPP/2019 oraz 3/MPP/2019

Zapytanie ofertowe nr 04-MPP-2019 – kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs prawa jazdy kat. E do C

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na: – organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz E do C dla 2 osób; – organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C dla 2 osób… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe nr 04-MPP-2019 – kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs prawa jazdy kat. E do C

Zapytanie nr 03-MPP-2019 – kurs prawo jazdy kategorii D.

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na: a) organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. D oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej; b) organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D oraz kursu kwalifikacji… Czytaj więcej Zapytanie nr 03-MPP-2019 – kurs prawo jazdy kategorii D.

Zapytanie ofertowe nr 02-MPP-2019

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na: – organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów). – organizacji i przeprowadzeniu… Czytaj więcej Zapytanie ofertowe nr 02-MPP-2019

Zakończenie postępowania nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo. Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym). Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”. Najkorzystniejszą ofertę… Czytaj więcej Zakończenie postępowania nr 01/MPP/2019