Wprowadzone przez a.mielczarek@zgd.com.pl

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na realizację zadań w projekcie.

Szanowni Państwo. Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usług wynajmu sal na potrzeby projektu. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal na realizację działań szkoleniowych, warsztatowych oraz prowadzenie zajęć indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”, na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w … Czytaj więcej Zapytanie ofertowe na wynajem sal na realizację zadań w projekcie.

Szacowanie wartości zamówienia – w zakresie usług: doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz pośrednictwa pracy.

Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego – grupowego i pośrednictwa pracy. Szczegóły… Czytaj więcej Szacowanie wartości zamówienia – w zakresie usług: doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz pośrednictwa pracy.

Szacowanie cenowe usługi wynajmu sal w ramach projektu.

Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi wynajmu sal na potrzeby projektowe. Szczegóły dostępne załącznikach Szacowanie wartości zamówienia. Załącznik nr 1… Czytaj więcej Szacowanie cenowe usługi wynajmu sal w ramach projektu.