Rozstrzygniecie postępowania nr 04/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 04/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 04/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 29.01.2019, cena: 9.590,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

Rozstrzygnięcie postępowań nr: 2/MPP/2019 oraz 3/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców w ramach postępowań nr 02/MPP/2019 oraz 03/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 02/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 26.01.2019 godz. 13:30, cena: 9.350,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych brutto).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

W postępowaniu nr 03/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob, ul. Kilińskiego 48/8, 76-200 Słupsk, oferta złożona: 30.01.2019 godz. 13:10, cena: 8.130,00 zł brutto.

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04-MPP-2019 – kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs prawa jazdy kat. E do C

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
– organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz E do C dla 2 osób;
– organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
– organizacji i opłaceniu egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz kat. E do C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku dla 2 osób;

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1163040

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 05 lutego 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

  • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
  • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zapytanie nr 03-MPP-2019 – kurs prawo jazdy kategorii D.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
a) organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. D oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej;
b) organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat;
c) organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. D w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz osób..

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1162312.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

  • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
  • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zapytanie ofertowe nr 02-MPP-2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
– organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów).
– organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
– organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. C w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 uczestników projektu.

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1162283.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

  • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
  • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zakończenie postępowania nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym).

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TWIN MEDIA Sp. z o. o.  Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

uzyskując 100 punktów podczas oceny i to z nią zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.

Zapytanie ofertowe nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym).

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 11 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

  • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
  • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Wszelkie dodatkowe informacje również znajdą Państwo w załącznikach pod niniejszą aktualnością.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Wyniki postępowań

Szanowni Państwo. informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. rozstrzygnęła postępowania:

Zapytanie nr 12-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

Zapytanie 13-MPP-2018 – Usługa przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie 14-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie nr 15-MPP-2018 – Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. E do C dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Miasto oraz Słupsk (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w postępowaniach i informujemy, że z wybranymi Wykonawcami skontaktuje się pracownik Biura Projektu w celu zawarcia umowy na wykonanie powierzonych w ramach projektu usług.

Rozstrzygnięcie zapytań w ramach projektu

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie rozstrzygnęła postępowania nr:

10/MPP/2018 – usługa polegajaca na organizacji i przeprowadzeniu kursu na przewóz rzeczy

Zwyciężyła: Firma Usługowa „START” Barbara Formella, ul. Piłsudskiego 15A, oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2018 godz: 13:00 – cena: 900,00 zł (w tym 100,00 zł brutto za przeprowadzenie egzaminów)

 

 

Wyniki postępowania nr 17/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania z wykorzystaniem programu Solidworks zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Na postępowanie złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym na Wykonawcę w/w wyłoniona została firma:

Solidworks Polska Sp. z o. o. Sp. K. , ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

z którą zostanie zawarta umowa na realizację usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.