Rozstrzygnięcie postępowanie nr 06/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 06/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 06/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

TWIN MEDIA Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, cena: 3.700,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych brutto).

Na postępowanie złożono jeszcze jedna ofertę – na kwotę 10.830,00 zł brutto.

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

 

 

Zapytanie ofertowe nr 06-MPP-2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na organizacji i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Technologie Komunikacyjno – Informacyjne”). W wyniku udziału w szkoleniu jego uczestnicy powinni potrafić:

 • poznać istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • korzystać z przeglądarki internetowej w celu wyszukania potrzebnych informacji;
 • rejestrować się i obsługiwać pocztę jako klient poczty elektronicznej,
 • korzystać z komunikatorów internetowych, prowadzić fora dyskusyjne.

Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 • Istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in. zagrożenia wynikające ze stosowania ICT i ochrona prywatnych danych;
 • Przeglądarka internetowa, wyszukiwanie informacji, w tym m.in. konfigurowanie ustawień przeglądarki, korzystanie z zakładek, przeglądanie witryn zabezpieczonych certyfikatem, zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie;
 • Poczta elektroniczna, klient poczty, w tym formatowanie tekstu wiadomości, rozróżnianie adresatów – Pola DO, DW, UDW, używanie opcji Przekaż, Odpowiedz wszystkim, wysyłanie i odbieranie załączników, używanie podpisu cyfrowego;
 • Kanał RSS;
 • Komunikator internetowy, w tym konfigurowanie konta w komunikatorze internetowym, ustawianie statusu dostępności, nawiązywanie połączeń tekstowych, nawiązywanie połączeń audio/wideo, przesyłanie plików;
 • Forum dyskusyjne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o NUMERZE 1186422

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 maja 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Niepodległości 22/IIp, 70-412 Szczecin
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 05/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 05/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 05/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

TWIN MEDIA Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, cena: 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto)

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

 

Zapytanie ofertowe nr 05/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzaniu szkolenia pn. „Multimedia w dydaktyce” wymiarze 16 godzin, dla 2 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Multimedia w dydaktyce”).

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o NUMERZE 1183539.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 15 maja 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Niepodległości 22/IIp, 70-412 Szczecin
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

 

Rozstrzygniecie postępowania nr 04/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 04/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 04/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 29.01.2019, cena: 9.590,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

Rozstrzygnięcie postępowań nr: 2/MPP/2019 oraz 3/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców w ramach postępowań nr 02/MPP/2019 oraz 03/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 02/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 26.01.2019 godz. 13:30, cena: 9.350,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych brutto).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

W postępowaniu nr 03/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob, ul. Kilińskiego 48/8, 76-200 Słupsk, oferta złożona: 30.01.2019 godz. 13:10, cena: 8.130,00 zł brutto.

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 04-MPP-2019 – kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs prawa jazdy kat. E do C

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
– organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz E do C dla 2 osób;
– organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
– organizacji i opłaceniu egzaminów na prawo jazdy kat. C oraz kat. E do C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku dla 2 osób;

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1163040

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 05 lutego 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zapytanie nr 03-MPP-2019 – kurs prawo jazdy kategorii D.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
a) organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. D oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej;
b) organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat;
c) organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. D w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz osób..

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1162312.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zapytanie ofertowe nr 02-MPP-2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na:
– organizacji i opłaceniu 1 uczestnikowi projektu wymaganych badań lekarskich umożliwiających odbycie kursu i uzyskanie prawa jazdy kat. C oraz odbycie kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy oraz uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej (jeden z uczestników projektu kierowany na szkolenie posiada orzeczenia lekarskie umożliwiające odbycie kursów).
– organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 osób posiadających prawo jazdy kat. B oraz mających więcej niż 30 lat;
– organizacji i opłaceniu egzaminu na prawo jazdy kat. C w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku oraz egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 2 uczestników projektu.

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o numerze 1162283.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Zakończenie postępowania nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym).

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TWIN MEDIA Sp. z o. o.  Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

uzyskując 100 punktów podczas oceny i to z nią zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.