Wyniki postępowania nr 06/MPP/2018 – Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z obsługą komputera

Szanowni Państwo.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 06/MPP/2018 – Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z obsługą komputera informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. wybrała ofertę złożoną przez firmę:

 

  • TWIN MEDIA Sp. z o. o. ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów w kwocie 82,50 zł brutto za 1 godzinę szkolenia.

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu: Pracownik biurowy z obsługą komputera.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – w okresie październik 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 2 osób.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 3 października 2018 r.

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 577 150 633

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu z obsługi kas fiskalnych.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Obsługa as fiskalnych” – w okresie lipiec – sierpień 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 1 osoby (kurs indywidualny).

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 17 lipca 2018 r. 

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 501 438 365

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu: Pracownik biurowy z obsługą komputera.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – w okresie lipiec – sierpień 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 1 osoby (kurs indywidualny).

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 17 lipca 2018 r.

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 501 438 365

 

 

Wyniki rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo.

W załączeniu wyniki rekrutacji do projektu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja nadal trwa, aż do wyczerpania miejsc w projekcie.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże – projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”

Informujemy, że od dnia 12.03.2018 r. przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które:

  • są osobami pozostającymi bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego
  • są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia
  • należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.

 

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł/m-c oraz 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c.

 

Ze wsparcia skorzysta 75 osób, w tym wszyscy z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo 44 osoby skorzystają ze szkoleń zawodowych a 50 osób ze staży zawodowych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu i rekrutacji do projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. zakończyła postępowanie nr 02/MPP/2018.

W wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców:

Dla Części 1.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 2.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 3.

Z powodu braku ofert złożonych na tę Część nie wyłoniono Wykonawcy.

Więcej informacji o zakończonym postępowaniu znajdą Państwo TUTAJ

REKRUTACJA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże – projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”

Informujemy że od dnia 26.02.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.


Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które:
• są osobami pozostającymi bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
• zamieszkują na terenie województwa pomorskiego
• są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia
• należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.


Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji mogą uzyskać:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby zamieszkujące Obszar o Wysokiej Stopie Bezrobocia tj. zamieszkujące w powiatach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim.


Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł/m-c oraz 3-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c.


Projektem objętych zostanie 75 osób.

Wszyscy z nich skorzystają z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy.

Staże zawodowe przewidziane są dla 30 osób.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu i rekrutacji do projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Szacowanie cenowe usługi – świadczenie doradztwa przez psychologa.

Szanowni Państwo.

W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi w zakresie doradztwa indywidualnego przez psychologa.

Szczegóły dostępne załącznikach

  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Załącznik nr 1 – oferta cenowa.

Informację cenową proszę składać mailowo na adres: morzepracy@zgd.com.pl lub poprzez przesłanie na adres podany w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal na realizację zadań w projekcie.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. zakończyła postępowanie nr 01/MPP/2018.

W jego wyniku wybrano Wykonawcę, którego oferta okazała się najkorzystniejsza.

Dla części 1 zamówienia:

Twin Media Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, data wpływu oferty: 12.02.2018 r., cena: 40,00 zł/brutto za godzinę, punktów = 100 punktów.

Dla części 2 zamówienia:

Twin Media Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów, data wpływu oferty: 12.02.2018 r., cena: 47,99 zł/brutto za godzinę, punktów = 100 punktów.

Informacja o wynikach postępowania umieszczona została także w Bzie Konkurencyjności – TUTAJ.