ZAPYTANIE nr 08/MPP/2018 w trybie rozeznania rynku

Szanowni Państwo.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy do świadczenia usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC) z modułu „Multimedia w dydaktyce” dla uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Wszelkie informacje na temat zapytania znajdą Państwo w dokumentach poniżej.

Oferty można składać do dnia 16 listopada 2018 r w jednej z następujących form:

  1. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
  2. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Zakończenie postępowania 07/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozstrzygnięte zostało postępowanie nr 07/MPP/2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi wybrani zostali następujący Wykonawcy, zgodnie z Warunkami ustalonymi w zapytaniu.

Dla części 1 zamówienia:

Centrum Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia

Dla części 2 zamówienia:

Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk

Dla części 3 zamówienia:

Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk

Dla części 4 zamówienia:

Nie wybrano Wykonawcy ze względu na brak ofert na tę część zapytania.

Więcej informacji znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności.

Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy zostaną w dniu dzisiejszym poinformowani o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie nr 07-MPP-2018 w sprawie organizacji i przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z egzaminami.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu kursów umożliwiających przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C, E do C i D + kursy na przewóz rzeczy i osób, dla 4 osób, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia oraz zorganizowanie i opłacenie dla w/w osób egzaminu w ośrodku ruchu drogowego w Gdańsku lub Słupsku oraz egzaminu przed komisją egzaminacyjną sprawdzającą kwalifikacje kierowców wykonujących przewóz drogowy powołaną przez Wojewodę Pomorskiego.

Wyłoniony w postępowaniu 1. Wykonawca będzie zobowiązany:
a) przeprowadzić kurs umożliwiający przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy:

I część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Bytów, wraz z egzaminami.

II część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. E do C + kurs na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

III część zamówienia:
Kurs na prawo jazdy kat. D + kurs na przewóz osób dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C i C+E oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Słupsk, wraz z egzaminami.

IV część zamówienia
Kurs na prawo jazdy kat. E do C i ADR, dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C. oraz mającej więcej niż 30 lat; miejsce realizacji: Gdańsk, wraz z egzaminami

Termin składania ofert – do dnia 23-10-2018.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób przygotować i złożyć swoją ofertę wraz z niezbędną dokumentacją znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności – pod tym ADRESEM.

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu.

Wyniki postępowania nr 06/MPP/2018 – Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z obsługą komputera

Szanowni Państwo.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 06/MPP/2018 – Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z obsługą komputera informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. wybrała ofertę złożoną przez firmę:

 

  • TWIN MEDIA Sp. z o. o. ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów w kwocie 82,50 zł brutto za 1 godzinę szkolenia.

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu: Pracownik biurowy z obsługą komputera.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – w okresie październik 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 2 osób.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 3 października 2018 r.

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 577 150 633

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu z obsługi kas fiskalnych.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Obsługa as fiskalnych” – w okresie lipiec – sierpień 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 1 osoby (kurs indywidualny).

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 17 lipca 2018 r. 

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 501 438 365

Zapytanie w trybie szacowania rynku na przeprowadzenie kursu: Pracownik biurowy z obsługą komputera.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usługi przeprowadzania kursu „Pracownik biurowy z obsługą komputera” – w okresie lipiec – sierpień 2018 r. w miejscowości Bytów lub okolicach, dla 1 osoby (kurs indywidualny).

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Termin składania ofert mija w dniu 17 lipca 2018 r.

Oferty składać można w Biurze Projektu lub w formie elektronicznej na adres morzepracy@zgd.com.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z Biurem Projektu

Tel. do osoby odpowiedzialnej za postępowanie – 501 438 365

 

 

Wyniki rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo.

W załączeniu wyniki rekrutacji do projektu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja nadal trwa, aż do wyczerpania miejsc w projekcie.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże – projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”

Informujemy, że od dnia 12.03.2018 r. przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które:

  • są osobami pozostającymi bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego
  • są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia
  • należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.

 

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł/m-c oraz 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c.

 

Ze wsparcia skorzysta 75 osób, w tym wszyscy z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo 44 osoby skorzystają ze szkoleń zawodowych a 50 osób ze staży zawodowych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu i rekrutacji do projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. zakończyła postępowanie nr 02/MPP/2018.

W wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców:

Dla Części 1.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 2.

Kamil Szelak Trening Doradztwo i Szkolenia, Przecław 55b/6, 72-005 Przecław, data wypływu oferty: 19.02.2018r godz 13:17. Cena: 80 zł brutto/ 1 godzina.

Dla Części 3.

Z powodu braku ofert złożonych na tę Część nie wyłoniono Wykonawcy.

Więcej informacji o zakończonym postępowaniu znajdą Państwo TUTAJ