Zapytanie ofertowe nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy usługi obejmującej przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym).

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej aktualności.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 11 stycznia 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Wszelkie dodatkowe informacje również znajdą Państwo w załącznikach pod niniejszą aktualnością.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Wyniki postępowań

Szanowni Państwo. informujemy, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. rozstrzygnęła postępowania:

Zapytanie nr 12-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

Zapytanie 13-MPP-2018 – Usługa przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie 14-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat.

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie nr 15-MPP-2018 – Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. E do C dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Miasto oraz Słupsk (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

WYNIKI W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w postępowaniach i informujemy, że z wybranymi Wykonawcami skontaktuje się pracownik Biura Projektu w celu zawarcia umowy na wykonanie powierzonych w ramach projektu usług.

Rozstrzygnięcie zapytań w ramach projektu

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie rozstrzygnęła postępowania nr:

10/MPP/2018 – usługa polegajaca na organizacji i przeprowadzeniu kursu na przewóz rzeczy

Zwyciężyła: Firma Usługowa „START” Barbara Formella, ul. Piłsudskiego 15A, oferta wpłynęła w dniu: 19.11.2018 godz: 13:00 – cena: 900,00 zł (w tym 100,00 zł brutto za przeprowadzenie egzaminów)

 

 

Wyniki postępowania nr 17/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania z wykorzystaniem programu Solidworks zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Na postępowanie złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym na Wykonawcę w/w wyłoniona została firma:

Solidworks Polska Sp. z o. o. Sp. K. , ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

z którą zostanie zawarta umowa na realizację usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.

Postępowanie nr 17/MPP/2018 – na przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania z wykorzystaniem programu Solidworks dla 1 osoby zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy usługi specjalistycznych w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu projektowania z wykorzystaniem programu Solidworks dla 1 osoby zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe. Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wykonawca wybrany w wyniku zapytania będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi programu Solidworks dla 1 osoby, którego zakres tematyczny będzie obejmować następujące zagadnienia:

 1. Części, rysunki, założenia – w wyniku przeprowadzenia tej części szkolenia uczestnik pozna zasady pracy w SOLIDWORKS, będzie potrafić stworzyć proste części i złożenia realizując przyjęte założenia projektowe oraz generować dla nich dokumentację techniczną;
 2. Konstrukcje spawane – w wyniku przeprowadzenia tej części szkolenia uczestnik pozna techniki oraz dostępne narzędzia modelowania konstrukcji spawanych w oparciu o środowisko wieloobiektowe SOLIDWORKS.
 3. Arkusze blach – w wyniku przeprowadzenia tej części szkolenia uczestnik pozna różne techniki projektowania w SOLIDWORKS części wykonanych z blachy oraz pozna większość operacji i funkcji dostępnych dla modułu Arkusz blachy;
 4. Zaawansowane części – w wyniku przeprowadzenia tej części szkolenia uczestnik poszerzy umiejętności poznane podczas części kursu „Części, złożenia, rysunki” o bardziej zaawansowane techniki i narzędzia przydatne w modelowaniu w SOLIDWORKS.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 10 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Wszelkie informacje szczegółowe znajdą Państwo w załącznikach pod niniejszą aktualnością.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Wyniki postępowania nr 16/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych polegających na usuwaniu wgnieceń bez lakierowania z wykorzystaniem technik PDR dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ogólnopolska Sieć Techników PDR Aleksandra Steinke, ul. Wejherowska 90, 84-240 Reda

z którą zostanie zawarta umowa na realizację usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.

Wyniki do zapytania ofertowego nr 11/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie szkolenia SEP 1KV dla 1 grupy uczestników liczących od min. 6 do max. 12 osób w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytowie, ul. Prosta 8, 77-100 Bytów.

 

 

ZAPYTANIE nr 16/MPP/2018 w trybie rozeznania rynku – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia PDR.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy usługi specjalistycznych w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu usuwania wgnieceń bez lakierowania, z wykorzystaniem technik PDR dla 1 uczestnika projektu.

W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnik projektu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wszystkich technik PDR, w tym naprawy różnej wielkości wgnieceń. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem, w wyniku którego uczestnik nabędzie kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownym certyfikatem.

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 3 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: morzepracy@zgd.com.pl

Wszelkie informacje szczegółowe znajdą Państwo w załącznikach pod niniejszą aktualnością.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Postępowania w ramach projektu

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. ogłosiła 4 postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców usług szkoleniowych w zakresie kształcenia kierowców.

Szczegóły znajdą Państwo na portalu Baza Konkurencyjności

Zapytanie nr 12-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Lębork (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

ZAPYTANIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI 

Zapytanie 13-MPP-2018 – Usługa przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. D.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Bytów (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

ZAPYTANIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie 14-MPP-2018 – Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz prawo jazdy kat. E do C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy umożliwiającego przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej na przewóz rzeczy dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Bytów (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

ZAPYTANIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie nr 15-MPP-2018 – Usługa organizacji i przeprowadzenia kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. E do C dla 1 osoby posiadającej prawo jazdy kat. C oraz mającej więcej niż 30 lat.

Zamawiający wymaga, by zajęcia realizowane w ramach zamówienia odbywały się PRZEDE WSZYSTKIM w miejscowości Miasto oraz Słupsk (szczegóły znajdą Państwo w zapytaniu).

ZAPYTANIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Termin składania ofert w każdym z w/w postępowań mija w dniu 6 GRUDNIA 2018 r. 

Zapytanie ofertowe nr 11/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje wykonawcy, który świadczyć będzie na jej rzecz usługę specjalistyczną w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia SEP 1 kV dla grupy 6-12 uczestników w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Wszelkie informacje na temat wymagań względem Wykonawcy oraz zakresu zadania znajdą Państwo w dokumentach załączonych do niniejszego zapytania.

Wszelkie informacje na temat zapytania znajdą Państwo w dokumentach poniżej.

Oferty można składać do dnia 28 listopada 2018 r w jednej z następujących form:

 1. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 2A/3P, 77-100 Bytów
 2. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl