Postępowanie na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usług wynajmu sal na potrzeby projektu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Zamawiający podzielił zamówienia na następujące części:

Część 1:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego – indywidualnego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 2:
Świadczenie usługi doradztwa zawodowego – grupowego w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Część 3.
Świadczenie usługi pośrednictwa pracy w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w województwie pomorskim, na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim.

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności – TUTAJ.

Zapytanie ofertowe na wynajem sal na realizację zadań w projekcie.

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. w Szczecinie ogłasza postępowanie w sprawie świadczenia usług wynajmu sal na potrzeby projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal na realizację działań szkoleniowych, warsztatowych oraz prowadzenie zajęć indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”, na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w  województwie pomorskim.

 Zamówienie zostało podzielone na następujące Części:

Część 1:

Świadczenie usługi wynajmu sali na zajęcia indywidualne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w  województwie pomorskim.

Część 2:

Świadczenie usługi wynajmu sali na szkolenia, spotkanie grupowe, szkolenia praktyczne w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w  województwie pomorskim.

Termin składania ofert mija w dniu 12 lutego 2018 r. o godzinie 12:00.

Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności – TUTAJ.

 

Szacowanie wartości zamówienia – w zakresie usług: doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego grupowego oraz pośrednictwa pracy.

Szanowni Państwo.

W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego – grupowego i pośrednictwa pracy.

Szczegóły dostępne załącznikach

  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Załącznik nr 1 – oferta cenowa.

Informację cenową proszę składać mailowo na adres: a.mielczarek@zgd.com.pl lub poprzez przesłanie na adres podany w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2018 r.

Szacowanie cenowe usługi wynajmu sal w ramach projektu.

Szanowni Państwo.

W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi wynajmu sal na potrzeby projektowe.

Szczegóły dostępne załącznikach

  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Załącznik nr 1 – oferta cenowa.

Informację cenową proszę składać mailowo na adres: a.mielczarek@zgd.com.pl lub poprzez przesłanie na adres podany w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2018 r.