REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże – projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”

Informujemy, że od dnia 12.03.2018 r. przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” w sposób ciągły do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które:

  • są osobami pozostającymi bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
  • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego
  • są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia
  • należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.

 

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł/m-c oraz 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c.

 

Ze wsparcia skorzysta 75 osób, w tym wszyscy z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz pośrednictwa pracy. Dodatkowo 44 osoby skorzystają ze szkoleń zawodowych a 50 osób ze staży zawodowych.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu i rekrutacji do projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.