REKRUTACJA! Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże – projekt „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”

Informujemy że od dnia 26.02.2018 r. do dnia 09.03.2018 r. do godziny 16.00 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.


Projekt kierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, które:
• są osobami pozostającymi bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)
• zamieszkują na terenie województwa pomorskiego
• są zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia
• należą do co najmniej jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z wykształceniem zakończonym maksymalnie na poziomie szkoły średniej.


Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji mogą uzyskać:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby zamieszkujące Obszar o Wysokiej Stopie Bezrobocia tj. zamieszkujące w powiatach: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, słupskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim.


Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach zawodowych: pracownik obsługi biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, prawo jazdy kat. C, D, E wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, spawacz, wózek widłowy ze stypendium szkoleniowym w wysokości max. ok. 1000 zł/m-c oraz 3-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1000 zł/m-c.


Projektem objętych zostanie 75 osób.

Wszyscy z nich skorzystają z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, szkoleń oraz pośrednictwa pracy.

Staże zawodowe przewidziane są dla 30 osób.


Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu i rekrutacji do projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.