Rozstrzygnięcie postępowań nr: 2/MPP/2019 oraz 3/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawców w ramach postępowań nr 02/MPP/2019 oraz 03/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 02/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 26.01.2019 godz. 13:30, cena: 9.350,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych brutto).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.

W postępowaniu nr 03/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Plus Janusz Drob, ul. Kilińskiego 48/8, 76-200 Słupsk, oferta złożona: 30.01.2019 godz. 13:10, cena: 8.130,00 zł brutto.

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.