Rozstrzygniecie postępowania nr 04/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła ocenę ofert złożonych w ramach postępowania nr 04/MPP/2019.

Wybrani wykonawcy:

W postępowaniu nr 04/MPP/2019 wybrano następującego Wykonawcę:

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Ul. Artura Grottgera 19, 76-200 Słupsk. Oferta wpłynęła: 29.01.2019, cena: 9.590,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Szczegóły postępowania – w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI.