Szacowanie cenowe usługi – świadczenie doradztwa przez psychologa.

Szanowni Państwo.

W związku z realizacją projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy Państwa  do podania swojej oferty cenowej dotyczącej świadczenia usługi w zakresie doradztwa indywidualnego przez psychologa.

Szczegóły dostępne załącznikach

  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Załącznik nr 1 – oferta cenowa.

Informację cenową proszę składać mailowo na adres: morzepracy@zgd.com.pl lub poprzez przesłanie na adres podany w załączniku.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2018 r.

Dokumenty do pobrania