Wyniki postępowania nr 08/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w wyniku postępowania nr 08/MPP/2018  na wyłonienie wykonawcy realizującego usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia w zakresie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC) z modułu „Multimedia w dydaktyce” dla uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego.” na terenie powiatów: słupskiego, bytowskiego, lęborskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego oraz miasta Słupsk w województwie pomorskim wybrany został Wykonawca: Twin Media Sp. z o. o., ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Złożona oferta cenowa w kwocie 2330,00 zł na wykonanie zadania otrzymała najwyższą ilość punktów.