Wyniki postępowania nr 17/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania z wykorzystaniem programu Solidworks zakończonego egzaminem nadającym kwalifikacje zawodowe dla 1 uczestnika projektu w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Na postępowanie złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym na Wykonawcę w/w wyłoniona została firma:

Solidworks Polska Sp. z o. o. Sp. K. , ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

z którą zostanie zawarta umowa na realizację usługi szkoleniowej wraz z egzaminem.