Wyniki do zapytania ofertowego nr 11/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie szkolenia SEP 1KV dla 1 grupy uczestników liczących od min. 6 do max. 12 osób w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytowie, ul. Prosta 8, 77-100 Bytów.