Zakończenie postępowania 07/MPP/2018

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozstrzygnięte zostało postępowanie nr 07/MPP/2018.

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji usługi wybrani zostali następujący Wykonawcy, zgodnie z Warunkami ustalonymi w zapytaniu.

Dla części 1 zamówienia:

Centrum Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6D, 84-230 Rumia

Dla części 2 zamówienia:

Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk

Dla części 3 zamówienia:

Liga Obrony Kraju, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Grottgera 19, 76-200 Słupsk

Dla części 4 zamówienia:

Nie wybrano Wykonawcy ze względu na brak ofert na tę część zapytania.

Więcej informacji znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności.

Wyłonieni w postępowaniu Wykonawcy zostaną w dniu dzisiejszym poinformowani o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej.