Zakończenie postępowania nr 01/MPP/2019

Szanowni Państwo.

Informuję, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza zakończyła postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy na świadczenie usług specjalistycznych w zakresie przeprowadzenie szkolenia dot. wykorzystywania, zastosowania i pracy z programem MS WORD w pracy biurowej dla 3 osób zakończonych egzaminem ECCC z modułu „Edycja dokumentów” na poziomie B (średniozaawansowanym).

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TWIN MEDIA Sp. z o. o.  Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

uzyskując 100 punktów podczas oceny i to z nią zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania.