Zapytanie ofertowe nr 06-MPP-2019

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na organizacji i przeprowadzenie szkolenia pn. „TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNE W ŻYCIU ZAWODOWYM” wymiarze 24 godzin dla 6 Uczestników projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego” zakończonego egzaminem końcowym umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem ECCC na poziomie średniozaawansowanym lub innym równoważnym spójnym tematycznie z przedmiotem szkolenia (np. egzamin ECCC z modułu „Technologie Komunikacyjno – Informacyjne”). W wyniku udziału w szkoleniu jego uczestnicy powinni potrafić:

 • poznać istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • korzystać z przeglądarki internetowej w celu wyszukania potrzebnych informacji;
 • rejestrować się i obsługiwać pocztę jako klient poczty elektronicznej,
 • korzystać z komunikatorów internetowych, prowadzić fora dyskusyjne.

Zakres merytoryczny szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

 • Istotę technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in. zagrożenia wynikające ze stosowania ICT i ochrona prywatnych danych;
 • Przeglądarka internetowa, wyszukiwanie informacji, w tym m.in. konfigurowanie ustawień przeglądarki, korzystanie z zakładek, przeglądanie witryn zabezpieczonych certyfikatem, zaawansowane wyszukiwanie informacji w Internecie;
 • Poczta elektroniczna, klient poczty, w tym formatowanie tekstu wiadomości, rozróżnianie adresatów – Pola DO, DW, UDW, używanie opcji Przekaż, Odpowiedz wszystkim, wysyłanie i odbieranie załączników, używanie podpisu cyfrowego;
 • Kanał RSS;
 • Komunikator internetowy, w tym konfigurowanie konta w komunikatorze internetowym, ustawianie statusu dostępności, nawiązywanie połączeń tekstowych, nawiązywanie połączeń audio/wideo, przesyłanie plików;
 • Forum dyskusyjne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach w ramach projektu „Morze Pracy w Pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”.

Wszelkie wymagania dotyczące Wykonawcy jak również zakresu i przebiegu realizacji usługi, wraz z dokumentację wymaganą do złożenia, znajdą Państwo w Bazie Konkurencyjności w ogłoszeniu o NUMERZE 1186422

Na oferty Wykonawców czekamy do dnia 30 maja 2019 r.

Oferty można składać w jednej z następujących form:

 • pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., al. Niepodległości 22/IIp, 70-412 Szczecin
 • poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adresmorzepracy@zgd.com.pl

Zachęcamy Państwa do udziału w postępowaniu.